Yazar Arşivi İçin: netinfoplc

Girdi yapan netinfo

Gençliğin siyaset, barış ve toplumlararası diyaloğa ilişkin algıları

Kıbrıs’ta değişim ve barış isteyen gençlerin sesleri genellikle görmezden geliniyor ya da bastırılıyor. Dr. Cihan Dizdaroğlu, değişimi getirmedeki rollerinin önemini vurgulamak amacıyla, siyaset, barış ve toplumlar arası diyalog (PRIO / FES tarafından desteklenen) ile ilgili gençlik algıları üzerine yaptığı araştırmadan içgörürler sunacak. Ek olarak, fırsat verildiğinde gençlerin kendi topluluklarında nasıl güçlü değişim ajanları haline gelebileceklerini […]

2020’de Avrupa’da Gençlik Bilgilendirme ve Danışmanlığı

Avrupa Konseyi ve ERYICA arasındaki Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, iki kuruluş 2020’de Avrupa’da Gençlik Bilgi ve Danışmanlığı kitapçığını yayınladı. Yayın, Avrupa’daki gençlik bilgilendirme hizmetlerini koordine eden ve bazı durumlarda kendileri gençlik bilgilerini sağlayan kuruluşlar hakkında kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Kitapçık kıta boyunca size rehberlik eder ve 2020’de Avrupa’da gençlik bilgilendirme ve danışmanlığının son durumu hakkında […]

Avrupa Birliği Konseyi Tarafından Gençlik Bilgileri tanındı

Gençlerin demokratik katılımını teşvik etmede gençlik bilgilendirmesinin rolü, Avrupa Birliği Konseyi tarafından 20 Kasım 2020 tarihli Konsey Sonuçlarında kabul edilmiştir. Avrupa’daki gençler arasında demokratik farkındalığın ve demokratik katılımın teşvik edilmesine ilişkin belge, Avrupa Birliği’nin ve Üye Devletlerin bakanlarının, gençlik bilgi sağlayıcılarını demokratik değerlerin ve aktif katılımın destekçileri olarak tanımaya yönelik taahhütlerini teyit etmektedir. Sonuçlar, Üye […]

İki Dilli/Çok Dilli Ebeveynlerin Çevrimiçi Atölyesi

Ailenizde birden fazla dil konuşuluyor mu? Çocuğunuzun birden fazla dil öğrenmesi gerekiyor mu? Çocuğunuzun bu dilleri öğrenmesine nasıl yardımcı olabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Kıbrıs Gençlik Kurulu Gençlik Bilgilendirme Merkezleri ve UCLan Kıbrıs Üniversitesi, 5 Aralık Cumartesi günü saat 10:30’da ZOOM aracılığıyla iki dilli/çok dilli ebeveynler için çevrimiçi bir atölye çalışması düzenliyor. Çok dillilik genellikle ailenin […]