Avrupa Konseyi ve ERYICA arasındaki Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, iki kuruluş 2020’de Avrupa’da Gençlik Bilgi ve Danışmanlığı kitapçığını yayınladı.

Yayın, Avrupa’daki gençlik bilgilendirme hizmetlerini koordine eden ve bazı durumlarda kendileri gençlik bilgilerini sağlayan kuruluşlar hakkında kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Kitapçık kıta boyunca size rehberlik eder ve 2020’de Avrupa’da gençlik bilgilendirme ve danışmanlığının son durumu hakkında mümkün olduğunca eksiksiz bir anlık görüntü sağlar. Yayın, her kuruluş için bir ülkeye genel bakış ve temel verilerin yanı sıra Avrupa Gençlik Bilgilendirme Sözleşmesi ilkelerinin uygulanmasını da sergilemekte ve kısa iyi uygulama örneklerini paylaşmaktadır. Yayın, gençlik bilgilendirme ve danışmanlığının mevcut durumu hakkında anket sonuçlarını da içermektedir.

Aşırı bilgi yüklemesi ve dezenformasyon çağında gençlik bilgisinin rolü her zamankinden daha önemli. Bu kitapçık, gençlerin özerkliklerini ve demokratik bir topluma aktif katılımlarını teşvik eden kaliteli bilgiye erişim hakkını desteklemek için çalışan kuruluşlara bir övgüdür. Gençlik bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri, gençlerin güvenilir bilgiler bulmasını ve buna dayalı olarak kendi bilinçli kararlarını vermesini mümkün kılar. Her yıl milyonlarca soruyu yanıtlayan binlerce gençlik bilgi merkezi ve çalışanları bu çabada onlara yardımcı oluyor.

Yayın ücretsiz olarak BURADAN okunabilir ve indirilebilir *

Avrupa Konseyi ve ERYICA arasındaki Ortaklık, gençlik bilgilendirme ve danışmanlığı alanında Avrupa işbirliğini teşvik etmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yöntemler, özellikle gençlik sektöründe çalışan profesyoneller için Avrupa Konseyi üye devletleri ve Avrupa Kültür Sözleşmesi’ni imzalamış diğer ülkeler tarafından dile getirilen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda eğitim faaliyetleri ve kaynaklarının geliştirilmesini içermektedir. CoE ve ERYICA arasındaki Ortaklık Anlaşması 1997 yılında imzalanmıştır.

* Kitapçıkta yer alan bilgiler, veri sağlayan kuruluşlara aittir. Tüm veriler pandemi öncesi duruma işaret etmektedir.

 

Gençlerin demokratik katılımını teşvik etmede gençlik bilgilendirmesinin rolü, Avrupa Birliği Konseyi tarafından 20 Kasım 2020 tarihli Konsey Sonuçlarında kabul edilmiştir. Avrupa’daki gençler arasında demokratik farkındalığın ve demokratik katılımın teşvik edilmesine ilişkin belge, Avrupa Birliği’nin ve Üye Devletlerin bakanlarının, gençlik bilgi sağlayıcılarını demokratik değerlerin ve aktif katılımın destekçileri olarak tanımaya yönelik taahhütlerini teyit etmektedir.

Sonuçlar, Üye Devletleri aktif ve demokratik katılımın teşvik edilmesine gençlik bilgi sağlayıcılarını dahil etmeye davet ediyor ve bu konuda da tüm gençlere genç dostu bilgi sağlamanın önemini kabul ediyor. Belge, demokratik farkındalık ve demokratik bilinçlilik  alanında “Avrupa Gençlik Bilgilendirme ve Danışmanlık Ajansı ve Eurodesk ağı gibi gençlik bilgi ağları ve gençlik sektörünün diğer paydaşları ile işbirliği içinde uygun iletişim stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini” belirtiyor.

ERYICA, Konseyin bu açıklamalarını memnuniyetle karşılamaktadır. Hem ERYICA hem de Kıbrıs Gençlik Kurulu Kıbrıs Gençlik Bilgi Merkezleri dahil Üye Kuruluşlarımız, bu belgede öngörülen işbirliğinde ilgili ve açık ortaklardır. Bu tür herhangi bir eylem ve işbirliğinin Avrupa’daki gençlerin yararına olacağına inancımız tamdır.

Belgenin tamamını buradan indirebilirsiniz