Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Νέων (ERYICA) είναι μια διεθνής, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1986 και εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Είναι η οργάνωση – ομπρέλα για τις εθνικές και περιφερειακές υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικής στους νέους. Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου είναι μέλος της ERYICA από τον Νοέμβριο του 1999.

Αποστολή της ERYICA είναι η ενίσχυση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στον τομέα της παροχής πληροφοριών στους νέους και των υπηρεσιών τους.

Οι στόχοι της ERYICA είναι οι εξής:

  1. Να υποστηρίξει το δικαίωμα των νέων να έχουν πλήρη και αξιόπιστη πληροφόρηση, προάγοντας την αυτονομία και την ενδυνάμωσή τους, την ικανότητά τους να έχουν κριτική σκέψη και την ενεργό τους συμμετοχή σε μια δημοκρατική κοινωνία.
  2. Να αναπτύξει, υποστηρίξει και προωθήσει ποιοτική γενική πολιτική στον τομέα της πληροφόρησης των νέων όπου ασκείται σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες πληροφόρησης των νέων και να εφαρμόσει τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Πληροφοριών για τη Νεολαία.
  3. Να προωθήσει και να υποστηρίξει τις δομές και τις πρακτικές των υπηρεσιών πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικής για τη νεολαία, αλλά και των εργαζομένων στον τομέα της ενημέρωσης των νέων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο ERYICA πατήστε εδώ.