Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) είναι ένα πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, το οποίο στόχο έχει την παροχή γενικής πληροφόρησης στους νέους για θέμα που άπτονται των ενδιαφερόντων και των αναγκών τους, μέσα σ’ ένα άνετο, ασφαλές, μοντέρνο και πάνω απ’ όλα φιλικό περιβάλλον. Τα ΚΕΠΛΗ λειτουργούν με βάση τα πρότυπα των Youth Information Centres της Ευρώπης και οι πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Πληροφοριών για τη Νεολαία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Νέων (ERYICA). Επίσης, τα Κέντρα Πληροφόρησης είναι σημεία επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης Eurodesk στην Κύπρο.

Παράλληλα, στόχος τους είναι να ενδυναμώνουν τους νέους στα πρώτα τους βήματα προς την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία ως ανεξάρτητα άτομα, αλλά και να τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που τυχόν να αντιμετωπίσουν μετέπειτα στη ζωή τους.

Αυτό γίνεται προσφέροντάς τους ενημέρωση για θέματα που τους αφορούν και απασχολούν καθώς  και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Είσαι νέος 13 – 35 ετών! Τότε σε ένα Κέντρο Πληροφόρησης Νέων μπορείς να:

  • Διευθετήσεις ραντεβού με κάποιο εξειδικευμένο σύμβουλο για: επαγγελματικό προσανατολισμό, διαχείριση σταδιοδρομίας, ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική σε θέματα που σε απασχολούν.
  • Βρεις πληροφορίες για Ευρωπαϊκά θέματα και ευκαιρίες αφού τα ΚΕΠΛΗ αποτελούν σημεία επαφής του Eurodesk Κύπρου (εθελοντισμό, απασχόληση, πρακτική άσκηση, χρηματοδότηση, διαγωνισμούς κ.ά.).
  • Συμμετάσχεις σε διάφορες εκδηλώσεις όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια και ενημερωτικά συνέδρια.
  • Λάβεις μέρος στην Καλοκαιρινή Σχολή Ενδυνάμωσης και Κινητοποίησης Μαθητών που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τα ΚΕΠΛΗ.
  • Πραγματοποιήσεις δικές σου δραστηριότητες και συγκεντρώσεις ομάδων νέων, αλλά και οργανωμένων συνόλων νέων που ασχολούνται με την νεολαία, μιας και τα ΚΕΠΛΗ παραχωρούν τους χώρους τους.
  • Γνωρίσεις προγράμματα και υπηρεσίες άλλων υπηρεσιών ή φορέων που ασχολούνται με τους νέους.
  • Επωφεληθείς από τα διάφορα προνόμια και εκπτώσεις σε ταξίδια, θεατρικές παραστάσεις, καταστήματα κ.ά. τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων/ Φοιτητική Ταυτότητα – Περισσότερα ΕΔΩ.

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν!