Η Υπηρεσία Καθοδήγησης Καριέρας είναι ένα πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, το οποίο μέσα από τους τέσσερις πυλώνες δράσης του, προσφέρει στους νέους διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών αναγκών, καθοδήγηση στα θέματα σπουδών και καριέρας, καθώς και ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη.

Απευθύνεται σε: μαθητές, φοιτητές, νέους που αναζητούν εργασία και εργαζόμενους νέους

Οι 4 πυλώνες της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας είναι οι εξής:

Κατ’ ιδίαν συναντήσεις  των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης καριέρας του ΟΝΕΚ με μαθητές, φοιτητές και νέους. Οι θεματικές για τις εξατομικευμένες συναντήσεις ποικίλουν: καθοδήγηση για τις επιλογές μαθημάτων για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, βοήθεια στην συμπλήρωση των αιτήσεων για εισαγωγή σε δημόσια πανεπιστήμια, πληροφορίες για σπουδές στην Κύπρο και το εξωτερικό, δημιουργία βιογραφικού σημειώματος, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των νέων κ.ά .

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας.

Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές (Γυμνασίου/Λυκείου/Τεχνικής Σχολής), φοιτητές, αλλά και άλλους νέους.

Το τεστ σταδιοδρομίας είναι ένα πολύτιμο υποστηρικτικό και βοηθητικό εργαλείο για τους συμβούλους για την παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών βάσει των ενδιαφερόντων και ικανοτήτων του κάθε νέου.

Μέσα από τη διεξαγωγή του τεστ, οι νέοι μπορούν να φτάσουν στην αυτογνωσία και να συνειδητοποιήσουν κάποια κρυφά ταλέντα, ικανότητες, δεξιότητες και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα οποία θα μπορέσουν να συμβάλουν στην πιο κατάλληλη επιλογή του κλάδου σπουδών και της επαγγελματικής κατεύθυνσης που θα επιλέξουν.

Το τεστ προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και η χορήγηση του αποφασίζεται από τους συμβούλους του ΟΝΕΚ μετά την πραγματοποίηση μιας διερευνητικής πρώτης συνάντησης με τον σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού.

Απευθύνονται σε μαθητές, φοιτητές, νέους που αναζητούν εργασία ή νέους που έχουν ήδη ενταχθεί στην αγορά εργασίας

Τα εργαστήρια υλοποιούνται Παγκύπρια στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας, αλλά και σε χώρους οργανωμένων συνόλων κατόπιν συνεννόησης με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Τα εργαστήρια εστιάζουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πλοήγησης στην αγορά εργασίας (π.χ. ετοιμασία βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για συνέντευξη για δουλειά, καλές πρακτικές αναζήτησης εργασίας κ.ά.). Ταυτόχρονα παρέχουν την ευκαιρία στους νέους επαγγελματίες να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες ανάπτυξης που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους ανέλιξη (π.χ. δεξιότητες παρουσίασης και επικοινωνίας, ομαδικότητα και συνεργασία, κατάρτιση σε ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες κ.ά.) .

Απευθύνονται σε φοιτητές, νέους που αναζητούν εργασία και νέους επαγγελματίες που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά.

Τα Career Academies του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου είναι μονοήμερες ή διήμερες διοργανώσεις που προσφέρουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση και κατάρτιση για θέματα καριέρας από κορυφαίους στο είδος τους εισηγητές.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν με εντατικούς ρυθμούς ενημερωτικές διαλέξεις και inspirational speeches από νέους επαγγελματίες ή άλλους ομιλητές από το επιχειρηματικό οικοσύστημα και συμμετέχουν ενεργά σε βιωματικά εργαστήρια. Μέσα από την ενεργό τους συμμετοχή έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, να δικτυωθούν και κυρίως να αναπτυχθούν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Καλύπτεται ένα μεγάλο φάσμα θεματολογίας όπως:

Eπιλογή καριέρας, αναζήτηση εργασίας, ανέλιξη ενός νέου επαγγελματία, εξειδικευμένα θέματα όπως χρηματοδοτικά προγράμματα, η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων κ.ά.

Οι δράσεις της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ σε όλους ανεξαιρέτως τους νέους.