Ο οδηγός καλών πρακτικών που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Νέων (ERYICA) , είναι μια συλλογή από πετυχημένες πρακτικές που υλοποιήθηκαν από το δίκτυο της ERYICA με στόχο να βοηθήσει τα μέλη της να εμπνευστούν και να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες.

Τον οδηγό μπορείτε να τον βρείτε ΕΔΩ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των Νέων (ERYICA) και το Eurodesk ένωσαν τις δυνάμεις τους για να παρέχουν στους νέους, στον τομέα της πληροφόρησης, κατευθυντήριες γραμμές και υπόβαθρο για την “πρασινοποίηση” των υπηρεσιών τους και την υποστήριξη των νέων στις περιβαλλοντικές τους φιλοδοξίες. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, ο οδηγός για τις Υπηρεσίες Πληροφόρησης για τους Νέους, τον οποίο μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

 

Το Τμήμα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης μετέφρασε την Σύσταση αριθ. R (90) 7 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη σχετικά με την παροχή πληροφοριών και συμβουλών στους νέους στην Ευρώπη, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 21 Φεβρουαρίου 1990 κατά την 434η συνεδρίαση των Αναπληρωτών Υπουργών. Η εν λόγω σύσταση είναι πολύ σημαντική για το δίκτυο της ERYICA, αλλά και για το κομμάτι της πληροφόρησης και συμβουλευτικής νέων γενικά μιας και αποτελεί η πρώτη σύσταση για το συγκεκριμένο θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της σύστασης ΕΔΩ

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των Νέων (ERYICA), δημοσιεύτηκε το βιβλιάριο «Ενημέρωση και Συμβουλευτική για τους νέους στην Ευρώπη» το 2020.

Η έκδοση παρέχει μια εμπεριστατωμένη επισκόπηση των οργανισμών που συντονίζουν τις υπηρεσίες πληροφόρησης των νέων στην Ευρώπη, πληροφόρηση η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις παρείχαν οι ίδιοι οι νέοι. Η εν λόγω έκδοση αποτελεί έναν οδηγό για την παροχή πληροφόρησης και συμβουλευτικής για όλη την Ευρώπη και παρέχει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για την τεχνολογική εξέλιξη στους τομείς της πληροφόρησης και συμβουλευτικής για τους νέους στην Ευρώπη του 2020. Εκτός από μια επισκόπηση της κάθε χώρας ξεχωριστά και παρουσίαση των βασικών δεδομένων για κάθε οργανισμό, η έκδοση παρουσιάζει επίσης τον βαθμό εφαρμογής των αρχών που διέπουν τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Πληροφόρησης για τη Νεολαία και μοιράζεται παραδείγματα καλών πρακτικών. Η έκδοση, περιλαμβάνει επίσης, τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της παροχής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους νέους της Ευρώπης.

Ο ρόλος της πληροφόρησης των νέων στην εποχή της υπερ-πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Γι’ αυτό το λόγο, η έκδοση αυτή είναι ένα αφιέρωμα στους οργανισμούς που εργάζονται για την προάσπιση του δικαιώματος των νέων για πρόσβαση σε ποιοτικές πληροφορίες, οι οποίες προωθούν την αυτονομία και την ενεργό συμμετοχή των νέων σε μια δημοκρατική κοινωνία. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής για τους νέους, επιτρέπουν στους νέους να βρουν αξιόπιστες πληροφορίες, ώστε να μπορούν να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις βάσει αξιόπιστων πηγών. Τα χιλιάδες Κέντρα Πληροφόρησης Νέων σε όλη την Ευρώπη, συμβάλουν σε αυτήν την προσπάθεια, απαντώντας σε εκατομμύρια ερωτήματα από νέους κάθε χρόνο.

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε την έκδοση δωρεάν, ΕΔΩ *

 

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ERYICA στοχεύει στην προώθηση και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των Νέων. Συγκεκριμένα, οι μέθοδοι περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων κατάρτισης των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που εκφράζονται από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και από άλλες χώρες που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Σύμβαση. Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ERYICA υπογράφτηκε το 1997.

* Οι πληροφορίες που παρέχονται στην συγκεκριμένη έκδοση αφορούν οργανισμούς, οι οποίοι παρείχαν δεδομένα. Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στην κατάσταση πριν από την πανδημία.

Ο ρόλος της Πληροφόρησης των Νέων στην προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής της νεολαίας αναγνωρίστηκε στις 20 Νοεμβρίου 2020, στα Συμπεράσματα του Συμβούλιου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Έγγραφο, το οποίο αφορά  στην προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής και εμπλοκής των νέων της Ευρώπης, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Υπουργών των κρατών-μελών να αναγνωρίσουν όσους εργάζονται στο τομέα της Πληροφόρησης των Νέων ως υποστηρικτές των δημοκρατικών αξιών και της ενεργού συμμετοχής.

Τα συμπεράσματα καλούν τα κράτη-μέλη να εμπλέξουν τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της Πληροφόρησης των Νέων στην προώθηση της ενεργού και δημοκρατικής συμμετοχής, αλλά και να αναγνωρίσουν τη σημασία της παροχής φιλικών προς τους νέους πληροφοριών, πάνω σε αυτό το θέμα. Το Έγγραφο αναφέρει ότι «θα πρέπει να αναπτυχθούν οι κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα δίκτυα Πληροφόρησης των Νέων, όπως και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα της Πληροφόρησης των Νέων, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για τους Νέους (ERYICA) και το δίκτυο Eurodesk, σε ευρωπαϊκό επίπεδο» στον τομέα της δημοκρατικής ευαισθητοποίησης και της δημοκρατικής συμμετοχής των νέων.

Η ERYICA χαιρετίζει αυτές τις δηλώσεις του Συμβουλίου. Τόσο η ERYICA όσο και τα μέλη της, ανάμεσα τους και τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, είναι εταίροι στο πλαίσιο συνεργασίας που αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οποιαδήποτε τέτοια δράση και συνεργασία θα είναι προς όφελος των νέων της Ευρώπης.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο των συμπερασμάτων ΕΔΩ.

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου μετέφρασαν στα Ελληνικά το πολύ σημαντικό αυτό οδηγό πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Νέων (ERYICA) , ο οποίος αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για όσους εργάζονται με τη νεολαία. Στόχος μας η παροχή έγκυρης, αξιόπιστης, αμερόληπτης και ποιοτικής ενημέρωσης και πληροφόρησης στους νέους.

Μπορείτε να βρείτε τον εν λόγω οδηγό ΕΔΩ.